Política de Privacidade e Protección de Datos

De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado que estes datos se incorporan ao ficheiro Investigación y Desarrollo (Registro I+D Fundación CESGA) propiedade do CESGA, con domicilio en Avda. de Vigo s/n, Campus Sur, Santiago de Compostela, A Coruña, e cede a utilización dos datos para o seu tratamento e difusión dentro do proxecto CLOUDPYME.

Vostede poderá exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei, mediante un escrito a Avda. de Vigo s/n, Campus Sur, Santiago de Compostela, A Coruña.

Ao aceptar esta cláusula autoriza a utilización dos seus datos persoais exclusivamente para o fin solicitado.

Política de Cookies

Aquí usan algúns “cookies” para mellorar a experiencia de navegación. Se aínda está aquí, entendemos que está feliz con el e aceptar a nosa política de “cookies”. Tamén pode desactivar “cookies” no seu navegador.