Plataforma CloudPYME

CloudPYME é unha infraestructura de supercomputación dirixida a pequenas e medianas empresas, que ofrece servizos de computación para cómputo científico-técnico. O seu uso por parte de las PEMES contribúe a mellorar o deseño dos seus productos e procesos, incrementando así a súa competitividade.

Mellorando a competitividade das PEMEs a través de ferramentas TIC e CLOUD

CloudPYME permite ás empresas conectarse á infraestructura tecnolóxica instalada no Centro de Supercomputación de Galiza, e ensaiar o seus prototipos virtuais, simulacións, análises, optimizacións, etc de forma segura e fiable.

As empresas poden probar a plataforma por tempo limitado y sen custo algún.

Pretendemos traballar cos usuarios finais da industria en diferentes sectores, que se dediquen á manufactura, o renderizado, a análise financeira, ou calquera outro tipo de actividade que poida beneficiarse da computación de altas prestacións (HPC).

A plataforma CloudPYME ofrece:

 • Estación de traballo virtualizada con software preinstalado. Conéctate utilizando so o teu navegador web.
 • Execución remota das simulacións, liberando os teus equipos para outras tarefas.
 • Herramientas HPC y PLM. Software de simulación numérica para ensayar tus prototipos virtuales.
 • 1000 horas de cálculo, baixoo demanda, á medida das túas necesidades, de forma segura y fiable.
 • Servizo de consultoría. Consultoría pre-proxecto para analizar as posibilidades de utilizar HPC nos procesos de innovación da empresa.
 • Soporte técnico. Proporcionado por persoal técnico cualificado.

A infraestructura para cómputo científico-técnico desenvolvida baixo o Proyecto CloudPYME aporta ventaxas competitivas ás empresas. O seu uso acelera e reduce os custos de deseño e innovación en productos manufacturados por pequenas e medianas empresas.

Entre os usos de HPC atópanse o modelado e a simulación avanzados, a realización de cálculos complexos e o renderizado en alta definición de gráficos en 3D. Estos usos ofrécenlle ás empresas unha vantaxe competitiva a través do diseño eficiente de productos, unha maior capacidade de análisede datos e mellores procesos de fabricación.

Entre as súas vantaxes atópanse a reducción do tempo, o esfuerzo e os custos que se precisan para lanzar productos no mercado, ó tempo que se melloran as capacidades en I+D+i.

Resumen das vantaxes de usar modelado e simulación avanzados:

 • É máis barato ao reducir os custos de desenvolvemento.
 • É máis rápido ao acortar o tempo de lanzamento de productos.
 • É máis sinxelo, xa que os novos deseños poden ser avaliados sen necesidade de crear modelos físicos.
 • É adaptable ao permitir probar o perfeccionamento do deseño dos productos.
 • É flexible porque as probas poden ser repetidas con diferentes parámetros.

CloudPYME pon a disposición da súa empresa un paquete de software preinstalado, que pode ser ampliado para adaptarse á demanda de distintas áreas como: análise científica, bioinformática, cálculo estrutural fluídos e magnetismo, simulación, cálculo molecular, visualización científica e animación, etc.

Software inicialmente incluido:

 • Salomé: é un software libre para pre y post procesado en simulación numérica. Ten unha arquitectura aberta e flexible desenvolvida a partires de componentes reutilizables.
 • Code_Aster: é un software para o análise de elementos finitos e simulación numérica en mecánica estructural e multifísica. Según a clasificación típica dos programas deste tipo, Code_Aster é o solver ou motor de procesamento, sen incluir o pre ou posprocesamento. A súa aplicación abarca múltiples disciplinas: análise tridimensinal mecánico e térmico principalmente, hidrodinámica, metalurxia, hidratación, secado, etc. xa sean condicións estacionarias ou transitorias, e tanto en procesos lineaos como non lineais. Ademáis, conta con ferramentas específicas para fatiga, deformación, fractura, contacto, xeotecnia, materiais porosos, etc.
 • Open Foam: é un software orientado a cálculo estructural, fluídos e magnetismo. CFD Toolbox é un paquete de software CFD de código abeerto, gratuito, desenvolvido por unha empresa comercial, OpenCFD Ltd. OpenFOAM ten un amplo rango de características para resolver dende fluxos de fluidos complex que conlevan reaccións químicas, turbulencias e transferencia de calor, ata dinámicas de sólidos e electromagnetismo.
 • MaxFem: é un software de simulación electromagnética mediante o método de elementos finitos. Pode resolver problemas en electrostática, corrente continua, magnetoestática e correntes de Foucault en dúas e/ou tres dimensións e en coordenadas e/ou cilíndrica cartesianas.
 • Franc3D: Análise para a simulación 3D d crecemiento de grietas/fisuras “crack grow” en estruturas.
 • ELMER: é un software para simulación multifísica mediante o método de elementos finitos (FEM). Entre ootros pode resolver problemas en dinámica de fluidos, mecánica estructural, electromagnetismo, transferencia de calor e acústica.
Unha plataforma en constante evolución.
 • A plataforma permite la instalación doutro software de cálculo ou análise de datos que a empresa precise para os seus procesos de innovación.
 • Estamos traballando para incorporar novas aplicacións como ELMER (para simulación numérica).
 • Se estás interesado en incorporar novas aplicacións, contacta connosco.

O Centro de Supercomputación de Galicia conta con máis de 100 aplicacións dispoñibles de diversas áreas como: análise científica, bioinformática, cálculo estrutural fluídos e magnetismo, simulación, cálculo molecular, visualización científica e animación, etc.. (ver listaxe completa de aplicaciones).

Solicita unha proba gratuita da Plataforma CloudPYME

A súa empresa pode probar a plataforma sen cargo nin compromiso algún. Para acceder á misma, precisa encher unha solicitude a través deste formulario.