Solicitude

A súa empresa pode probar a plataforma sen cargo nin compromiso algún. Para acceder á mesma, precisa encher unha solicitude a través deste formulario.
DATOS DO SOLICITANTE

Nome (*)

Apelidos (*)

Empresa (*)

Teléfono (*)

Tamaño da empresa (*)

E-mail (*)

Web

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A SÚA SOLICITUDE

Descripción curta (*)

Descripción (*)

PROTECCIÓN DE DATOS


De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado que estes datos se incorporan ao ficheiro Investigación y Desarrollo (Registro I+D Fundación CESGA) propiedade do CESGA, con domicilio en Avda. de Vigo s/n, Campus Sur, Santiago de Compostela, A Coruña, e cede a utilización dos datos para o seu tratamento e difusión dentro do proxecto CLOUDPYME. Vostede poderá exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola Lei, mediante un escrito a Avda. de Vigo s/n, Campus Sur, Santiago de Compostela, A Coruña. Ao aceptar esta cláusula autoriza a utilización dos seus datos persoais exclusivamente para o fin solicitado.

Lín e acepto a Política de Protección de Datos (*):

Introduza en texto que se ve na imaxe:
captcha

Os campos marcados con (*) son de cumplimentación obrigatoria.