A simulación numérica é unha ferramenta fundamental para a competitividade das empresas, facilitando a xeración de novos produtos robustos e con gran calidade, e reducindo os custos do seu desenvolvemento. Habitualmente, a empresa que xa utiliza a simulación, emprega a súa propia infraestrutura informática, bloqueando a mesma para outras tarefas necesarias ou limitando o número de ensaios.

A Plataforma CloudPYME elimina estes inconvintes, abrindo tamén a posibilidade de utilizar simulación numérica a aquelas empresas que aínda non a utilizan nos seus procesos de innovación, incrementando así a súa competitividade.

Demostrador virtual de HPC para PEME. (Enlace)

Vídeos

Vídeos de simulación con software de simulación numérica

Simulación con Salomé.

Simulación con Code-Aster.

Simulación con Open Foam.