Preguntas frecuentes

Nesta sección atopará as respostas ás preguntas máis frecuentes. Se ten algunha outra dúbida, consúltenos a través da sección de contacto.
Preguntas frecuentes sobre PLM
O demostrador está aberto á comunidade de empresas PEME manufactureras. Por favor encha o formulario de inscripción para participar. Pretendemos traballar cos usuarios finais da industria.
O PLM é unha serie de capacidades que permiten a unha empresa administrar e innovar efectivamente os seus productos e os servizos relacionados con eles, ao longo do seu ciclo de vida. A solución non é única e inequívoca, senon que debe adaptarse ás necesidades concretas de cada institución, pero debe involucrar e administrar a todos os actores principais do proceso, con nivel de seguridade crítico e con funcionalidades adaptadas para asegurar a disminución do tempo de lanzamento de novos productos e a dismiinución do coste asociado á reutilización de datos e coñecemento adquirido.