Proyecto id: 0682_CLOUDPYME2_1_E

Está cofinanciado pola Comisión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), dentro da terceira convocatoria de proxectos do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).

Mellorando a competitividade das PEMEs a través innovación apoiada en ferramientas TIC e CLOUD

O proxecto CLOUDPYME 2 pretende crear unha infraestructura de supercomputación para mellorar a competitividade das PEMEs.

 • Facilitando o acceso ás PEMEs de equipamentos de HPC (High Performance Computing), persíguese mellorar a súa competitividade internacional en consonancia coas recomendacións europeas.
 • Fomentando a implementación de ferramentas PLM (Product Lifecycle Management),  nos procesos productivos das PEMEs industriais da zona de influencia, preténdese mellorar a eficiencia no desenvolvemento de novos productos.
 • Promovendo o uso de plataformas Open Innovation, ambiciónase involucrar ás PEMEs nunha dinámica de innovación constante para mellorar o seu nivel de competitividade progresivamente.

Obxectivo xeral:

O obxectivo do proxecto é mellorar a capacidade e eficiencia de producción das PEMEs a través da provisión de servizos e ferramentas TIC que faciliten o proceso de innovación, tales como a computación de altas prestacións (e na nube), a innovación aberta e a xestión do ciclo de vida dos seus productos.

Obxectivos específicos:

 1. Deseñar, promocionar e executar os mecanismos e ferramientas necesarias para que as PEMEs poidan acceder de forma eficiente a recursos computacionales de altas prestacións (HPC) que fagan máis competitivo o seu proceso produtivo e lles permitan desenvolver solucións de alto valor engadido.
 2. Crear unha infraestructura supra rexional que apoie a innovación aberta basada na transferencia tecnolóxica en torno ao software libre OOS , implicando a organizacións rexionais que apoiarán a xeración de coñecemento a través dos axentes de transferencia das PEMEs.
 3. Promover a eficiencia das PEMEs a través da posibilidade de implantación de ferramientas de xestión do ciclo de vida de productos (PLM).
 4. Deseñar e implementar mecanismos de autosostenibilidade. Establecer as condicións para continuar o proxecto despois do periodo de financiación. Analizar, en base a experiencias reais o modelo e plan de negocio para financiar a infraestructura necesaria para a autosostenibilidade do proxecto.

Estos obxectivos complementan aos previamente definidos na primeira versión do proxecto, que se poden consultar na sua web.

Actividade 1: PROMOCIÓN DO HPC NA PEME

 • EnriquecEmiento do servizo CloudPYME.
 • HPC para PEMEs.
 • Acercamento do HPC e a simulación á PEME.

Actividade 2: IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓNS PLM

 • Avaliación de solucións existentes e selección de software.
 • Validación interna.
 • Soporte de despregamento e uso da tecnoloxía.

Actividade 3: PLATAFORMA OPEN INNOVATION

 • Análisise de solucións existentes.
 • Integración na plataforma.
 • Evaluación real.

Actividade 4: AUTOSOSTENIBILIDADE

 • Análise de mercado.
 • Plan de negocio.
 • Definición da infraestructura e expansión rexional.

Actividade 5: XESTIÓN E COORDINACIÓN

 • Tareas previas de lanzamento do proxecto.
 • Coordinación e xestión do proxecto.

Actividade 6: COMUNICACIÓN

 • Web.
 • Material divulgativo.
 • Eventos de difusión.

Contratación de persoal:

Proxecto parcialmente financiado por:

Logo Poctep

Logo UE FEDER

Solicitar unha proba gratuita da Plataforma CloudPYME

A súa empresa pode probar a plataforma sen cargo nin compromiso algún. Para acceder á mesma, necesita cubrir unha solicitude a través deste formulario.

POCTEP

CATIM

CESGA

AIMMAP

AIMEN

FEDER