Socios

Éstes son os socios que participan no proxecto.

No proceso de planificación e desenvolvemento de CloudPYME interveñen os seguintes socios de España e Portugal. Nesta sección poden obter información sobre cada un deles.

Logotipo AIMEN

AIMEN

Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste AIMEN.
Máis información
Logotipo AIMMAP

AIMMAP

Asociación dos Industriais Metalúrxicos, Metalo-Mecanicos e Afins de Portugal
Máis información
Logotipo CATIM

CATIM

Centro de apoio tecnolóxico á Industria Metalomecánica
Máis información
Logotipo CESGA

CESGA

Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia.
Máis información