CATIM

Centro de apoio tecnolóxico á Industria Metalomecánica
Páxina Web
Locotipo CATIM

Centro de apoio tecnolóxico á Indústria Metalomecánica

CATIM, conta con unha historia de máis de dúas décadas no apoio técnico e tecnolóxico ao sector Metalúrxico e Metalmecánico, promovendo a mellora da competitividade das súas empresas, centrada nos vectores: calidade e innovación, actualmente con cerca de 3.000 clientes activos e 650 asociados.
CATIM busca permanentemente adaptarse ás necesidades das súas empresas asociadas e clientes, sendo as principais áreas de actividade as seguintes: Innovación, Calidade, Avaliación comparativa (benchmarking), Análise Estratéxica, Ambiente, Hixiene e Seguridade, Seguridade de Máquinas, Estudos de Ruído, Calibraciones, Ensaios de Produtos, Ensaios de Materiais, Normalización e Formación.

Expresamente:

  • Prestar apoio directo ás empresas industriais, particularmente no que se refire á resolución de problemas de natureza técnica e tecnolóxica.
  • Estudar a utilización de materias-primas, con vista á fabricación de novos produtos ou á mellora da calidade dos existentes;Colaborar con organismos de investigación, promover e difundir técnicas e tecnoloxías co obxectivo da súa utilización práctica.
  • Promoción e participación continúa en programas de formación.
  • Proceder a ensaios e análises de laboratorio de caracterización de materia prima de produtos e equipamentos.
  • Certificar a conformidade dos produtos coas normas e especificacións aplicables; Marcación CE de produtos como un organismo notificado ; Colaborar en estudos de normalización e elaboración de especificacións técnicas para a industria do sector.
  • Estudar a aplicación das normas nacionais e estranxeiras referentes á industria Metalmecánica.
  • Organizar, coordinar e divulgar información técnica e tecnolóxica de interese para o sector, en particular nos dominios das tecnoloxías e da calidade industrial; Colaborar na realización de diagnósticos sectoriais da industria, a fin de identificar as accións prioritarias a desenvolver para o sector; Efectuar estudos de diagnóstico ambiental en empresas e prestar apoio, con vista á integración do vector ambiental na xestión das empresas.