31 Marzo, 2015

Presentación CloudPyME no Centro Demostrador TIC (CDTIC)

Cloud ao servizo das Pemes
A infraestrutura para cómputo científico e técnico desenvolvida baixo o Proxecto CloudPYME achégalles vantaxes […]