23 Febreiro, 2016

Abre la convocatoria pública de experimentos sobre aplicaciones basadas en HPC en Cloud del proyecto FORTISSIMO

El proyecto FORTISSIMO 2 (contrato Horizonte 2020 número 680481 ) financia un conjunto de experimentos (subproyectos) para extender y demostrar el potencial de […]

31 Marzo, 2015

Presentación CloudPyME no Centro Demostrador TIC (CDTIC)

Cloud ao servizo das Pemes
A infraestrutura para cómputo científico e técnico desenvolvida baixo o Proxecto CloudPYME achégalles vantaxes […]

27 Marzo, 2015

Curso Servizo Big Data CESGA

O CESGA ofrece aos seus usuarios a posibilidade de empregar un novo servizo Big Data baseado en Hadoop. Este servizo leva xa en produción desde o pasado 4 de n […]