23 Febreiro, 2016

Abre la convocatoria pública de experimentos sobre aplicaciones basadas en HPC en Cloud del proyecto FORTISSIMO

El proyecto FORTISSIMO 2 (contrato Horizonte 2020 número 680481 ) financia un conjunto de experimentos (subproyectos) para extender y demostrar el potencial de […]

15 Setembro, 2015

Cloudify your software solution

2 Setembro, 2015

2015 HPC Challenge Registration

What are you waiting for?

Apply Today!

Get started in one easy step!
[…]

22 Xuño, 2015

Curso Procesamento de Datos con Python: Contornas e Aplicacións (3ª edición)

Despois da boa acollida das dúas primeiras edicións do curso en xuño e en xullo diste año, o proxecto CloudPYME organiza unha terceira edi […]

12 Xuño, 2015

Curso Procesamento de Datos con Python: Contornas e Aplicacións (2ª edición)

Debido á avalancha de solicitudes da primeira convocatoria, o proxecto CloudPYME organiza unha segunda edición do curso “Procesamento de d […]

4 Xuño, 2015

Workshop HPC Methods for Engineering

Course Organizer: I. Spisso / C. Cavazzoni

The workshop addresses challenges and opportunities of key computational methods for Engineeri […]

2 Xuño, 2015

Encontro Inaugural de Usuarios de OpenFOAM®

Durante os días 10 e 11 de xullo, terá lugar no Centro Cultural Vila-Flor en Guimarães (Portugal) o Encontro Inaugural de Usuarios da libre […]

11 Maio, 2015

Curso Code-Aster/Salomé-Meca

O proxecto CloudPYME organiza o “Curso Code-Aster/Salomé-Meca”, os días 9, 10 e 11 de xuño.
Cada vez hai unha maior difusión d […]

30 Abril, 2015

Curso de OpenFOAM: introdución á dinámica de fluidos computacional (2ª edición)

O proxecto CloudPYME organiza, nos días 26, 27 e 28 de maio, o “Curso introductorio á dinámica de fluidos computacional con OpenFOAM […]

 
27 Abril, 2015

2ª Convocatoria Acceso HPC e Procesado Masivo de Datos para PEME (Actualizada*)

O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) ofrece ás Pequenas e Medianas Empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, a posibili […]

15 Abril, 2015

Spark Training Course

A UDC colabora coa Red nacional en “Big Data y Análisis de Datos Escalable” na organización do evento “Spark Training Cour […]

2 Xuño, 2014

Curso de OpenFOAM: introducción á dinámica de fluídos computacional

O proxecto CloudPYME organiza o curso: “Introdución á dinámica de fluidos computacional con OpenFOAM”, un software libre de simulación […]