8 Outubro, 2015

Ferramenta de xestión do ciclo de vida de productos (PLM)

A disposición das PEME ferramentas para xestionar o ciclo de vida dos seus productos

A xestión dos producto […]