Xornada Big Data en Enerxía

 23 Xullo, 2015

O día 18 de setembro de 2015 celebraráse na Aula Magna da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela a Xornada Big Data en Enerxía. Ista xornada pretende explorar o fenómeno Big Data no sector da enerxía con un dobre obxectivo:

  • Detectar as necesidades das empresas do ámbito enerxético en relación ao tratamento e análise de grandes bases de datos.

  • Presenta-las metodoloxías da estatística e a investigación operativa que poden ser de utilidade á hora de solventa-los problemas asociados ao fenómeno Big Data.

La jornada se estructurará en varias sesiones y finalizará con una mesa redonda. En las distintas sesiones de la jornada se presentarán problemas de Big Data en el sector de la energía (empresa) y métodos de la estadística y la investigación operativa aplicables a dichos problemas (academia).